MAJA FLEISCHMAN, Violine | violina

Maja Fleischman wurde in einer Musikerfamilie geboren und erhielt ihren ersten Unterricht von ihren Eltern. Nach der Matura studierte sie an der Musikhochschule in Wien bei Prof. Michael Frischenschlager und Prof. Evgenija Tchugajeva. Als Prof. Tchugajeva in den Ruhestand trat, kehrte sie nach Ljubljana zurück, wo sie ihr Studium in der Klasse von Prof. Dejan Bravničar fortsetzte und 2003 das Diplom mit Auszeichnung abschloss.
Bei nationalen und internationalen Wettbewerben erhielt sie etliche erste Preise und seit 2001 spielt sie im Ensemble Slovenski klavirski trio (Slowenisches Klaviertrio) mit dem Pianisten Miha Štokelj und der Cellistin Sanja Repše.
Auftritte im In- und Ausland und mit dem Slowenischen Klaviertrio wurde sie zu einer Russland und Spanien Tournee eingeladen.
Seit 2003 arbeitet Maja Fleischman im Musikatelier Tartini (Glasbeni atelje Tartini) – der ersten privaten Musikschule in Slowenien.


Maja Fleischman se je rodila v družini glasbenikov in igranje violine sta ji posredovala starša. Po maturi je študirala na Visoko šolo za glasbo na Dunaju pri prof. Michaelu Frischenschlagerju in prof. Evgeniju Tchugajevu. Po upokojitvi prof. Tchugajeve se je vrnila v Ljubljano, kjer je nadaljevala študij v razredu prof. Dejana Bravničarja in leta 2003 z odliko diplomirala.
Prejela je številne prve nagrade na narodnih in mednarodnih tekmovanjih in od leta 2001 naprej igra v Slovenskem klavirskem triu s pianistom Mihom Štokljem in violončelistko Sanjo Repše.
Nastopa doma in v sosednih dražavah in s Slovenskim klavirskim triom so bili povabljeni tudi na turnejo, cikel koncertov po Rusiji in Španiji.
Od leta 2003 je redno zaposlena v Glasbenem ateljeju Tartini – prvi privatni glasbeni šoli v Sloveniji.