[:de]Mira Gregorič | Violine | Rhythmik[:si]Mira Gregorič | violina | ritmika[:]

[:de]

Mira Gregorič | Violine | Rhythmik

Mira Gregorič betreut die Musikwerkstatt-TeilnehmerInnen als Rhythmik-Pädagogin.

Sie erhielt ihren ersten Geigenunterricht mit vier Jahren in der „Glasbena šola na Koroškem / Kärntner Musikschule“ und am Kärntner Landeskonservatorium bei Prof. Helfried Fister.

Sie studiert an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien Musikund Bewegungspädagogik/Rhythmik.

Mira Gregorič erhielt zahlreiche erste Preise bei Musik-Wettbewerben, sei es in verschiedenen Besetzungen als Kammermusikerin, wie auch als Solistin. Unter dem Namen „Sonus-Trio“ ist sie gemeinsam mit Sara Gregorič (Gitarre) und Angelika Kos (Gitarre) eine Botschafterin der Sonus-Kammermusikwerkstatt in Feistritz bei Bleiburg.[:si]

Mira Gregorič | ritmika |violina

Mira Gregorič kot pedagoginja ritmike skrbi pri tečajnicah in tečajnikih glasbene delavnice za urjenje ritmike.

S štirimi leti je pričela pouk violine v »Glasbeni šoli na Koroškem« in na Koroškem deželnem konservatoriju pri profesorju Helfriedu Fisterju.

Jeseni 2013 se je vpisala na Univerzo za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer študira glasbeno in gibalno pedagogiko/ritmiko.

Prve nagrade je prejela na glasbenih tekmovanjih, tako v različnih zasedbah kot komorna glasbenica, kakor tudi kot solistka. V zasedbi »Sonus-Trio« je skupaj s Saro Gregorič (kitara) in Angeliko Kos (kitara) neke vrste ambasadorka glasbene delavnice Sonus na Bistrici pri Pliberku.[:]