ALENKA PIOTROWICZ, Violoncello | violončelo

Alenka Piotrowicz erhielt ihren ersten Instrumentalunterricht bei Prof. Zdenka Kristl-Marinič in Domžale, woraufhin sie bei Prof. Miloš Mlejnik und Prof. Florian Berner studierte. Sie erhielt außerdem Unterricht von renommierten Cellisten wie zum Beispiel: Reiner Bartz, Amid Peled, Klaus Storck, Natalia Gutmann und anderen.
Alenka Piotrowicz ist mehrfache Preisträgerin diverser internationaler Wettbewerbe (1. Preis beim Wettbewerb in Tortona, 1. Preis beim Wettbewerb in Temsig, 1. Preis bei Prima la musica, uvm.). Sie ist Solo-Cellistin im Euro SFK Symphony Orchestra und seit 2008 regelmäßig Substitut im KSO, Opera Giuseppe Verdi in Trieste, Camerata Polonia in Wien, Orchestra di Monfalcone, Symphonie Orchester Cantabile in Ljubljana, ua. Darüber hinaus ist sie Mitglied im „100 Cellos“ Ensemble.
Sie hat auch Erfahrungen als Studiomusikerin und wird regelmäßig für verschiedene Produktionen und Fernsehauftritte als Cellistin und Arrangeurin engagiert. Ihre musikalischen Erfahrungen reichen von Barock bis zur Moderne. Neben ihrer Tätigkeit als Violoncellistin in vielen Ländern Europas (zB Österreich, Italien, Deutschland, Slowenien, Polen, Frankreich,) und sogar in China, ist sie noch Jurorin, ua beim Internationalen Euro String Chamber Music Wettbewerb Danzig.
Sie unterrichtete von 2009 bis 2014 als Cello Lehrerin an der Slowenischen Musikschule in Kärnten. Seit 2014 ist sie Pädagogin im Fach Violoncello und Kammermusik am BRG- Viktring. Sie ist Mitgründerin der 2015 gegründeten Musikschule „Musikpunkt“ in Klagenfurt.
Seit Schuljahr 2019/2020 ist sie Lehrerin beim Landesmusikschulwerk (Glasbena šola na Koroškem).


Alenka Piotrowicz je svoje prve instrumentalne lekcije prejela pri profesorici Zdenki Kristl-Marinič v Domžalah, nato pa se je izobraževala pri prof. Milošu Mlejniku in prof. Florijanu Bernerju. Dodatno je prejela pouk tudi od priznanih violončelistov, kot so: Reiner Bartz, Amid Peled, Klaus Storck, Natalia Gutmann in drugi.
Alenka Piotrowicz je osvojila več nagrad na različnih mednarodnih tekmovanjih (1. nagrada v tekmovanju v Tortoni, 1. nagrada v tekmovanju Temsig, 1. nagrada pri Prima la musica in še veliko več). Je solo violončelistka Simfoničnega orkestra Euro SFK in je bila redna zamenjava v KSO, Opera Giuseppe Verdi v Trstu, Camerata Polonia na Dunaju, Orchestra di Monfalcone, Symphonie Orchester Cantabile v Ljubljani. Je tudi članica ansambla »100 violončelov«.
Ima tudi izkušnje kot studijska glasbenica in se redno ukvarja kot violončelistka in aranžerka za različne produkcije in televizijske nastope. Njene glasbene izkušnje segajo od baroka do moderne. Poleg dela kot violončelistka v številnih evropskih državah (npr. V Avstriji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji, na Poljskem, v Franciji) in celo na Kitajskem je porotnica, tudi na mednarodnem tekmovanju komorne glasbe Euro String v Gdansku.
Od leta 2009 do 2014 je poučevala kot učiteljica violončela na Slovenski glasbeni šoli na Koroškem. Od leta 2014 je učiteljica violončela in komorne glasbe na BRG-Viktring. Je soustanoviteljica glasbene šole „Musikpunkt“ v Celovcu, ustanovljene leta 2015.
Od šolskega leta 2019/2020 je učiteljica na glasbeni šoli na Koroškem.