SONUS VODILO

Delo kulturne iniciative SONUS …

nudi visoko umetniško kakovost, s tem da poučujejo priznani glasbeni docenti in docentke in so pri kulturnem ustvarjanju udeleženi ugledni glasbeniki in glasbenice, skladatelji in skladateljice ter umetniki in umetnice

je inovativno – s kombinacijo festivala, delavnice ter skladatelja in umetnika in residence

nudi pomemben prispevek za kulturno aktiviranje in kulturno posredovanje in pospešuje kulturno identiteto regije na obrobju Avstrije

ustvarja sinergije s kooperacijo z drugimi kulturnimi iniciativami, kot na primer z Muzejem Liaunig in Muzejem Wernerja Berga

je časovno-politično pomembno – z ustvarjanjem možnosti za učenje in srečanje v dvojezični regiji in integracijo sodobnega glasbenega repertoarja

spoštuje perspektivo spola: visok delež udeleženih docentov/docentk in umetnikov/umetnic je žensk

deluje preko jezikov in kultur in s tem nudi pomemben prispevek za dobro sožitje

deluje trajnostno: od majhne ideje leta 2006 do danes smo koncept razvijali naprej in je tako stalna sestavina kulturnega življenja dvojezične regije