SPREMLJEVALNI PROGRAM

Spremljevalni in okvirni program

Poleg razvoja glasbenega talenta – kar je seveda glavni namen dela v delavnicah – dodatno nudimo vsem udeleženkam in udeležencem zanimiv okvirni program. Pri le tem se lahko ukvarjajo z vsebinami, ki neposredno vplivajo na glasbeno ustvarjanje in podprejo ter razvijejo ustvarjalnost. V prostem času in za sprostitev pa nudimo smiselne in zabavne dejavnosti.

Udeleženke in udeleženci dobijo uvod v Alexandrovo tehniko in ritmiko, z našim Artist in Residence se bodo predali likovni umetnosti, se zabavali pri plesnem večeru in uživali pri pici poleg tabornega ognja.

Obiskali bodo trije koncerte festivala SONUS, vse med delavniškim tednom. Pri zaključnem koncertu pa igrajo glavno vlogo naši varovanci sami.

Kreativna delavnica

Artist in Residence leta 2018 je Birgit Sauer. Med delavniškim tednom bo in ustvarjal in vodil kreativno delavnico. Udeleženke in udeleženci se odločijo sami, v kolikšni meri hočejo sodelovati pri kreativni delavnici.

Kreativna delavnica 2017 z Eugen Varzic:

 

 

 

 

 

 

 

… 2016 z Uli Plieschnig:

Composer in Residence

Julian Gamisch je SONUS Composer in Residence 2018. Napisal bo skladbo po naročilu in jo skupno z udeleženkami in udeleženci naštudiral med delavniškim tednom. Skladba bo za mešani ansambel in uprizorjena pri zaključnem koncertu.

F.M. Alexander tehnika, Qi Gong

Herbert Steger poučuje naše udeleženke in udeležence v Alexandrovi tehniki. Steger je med drugim predsednik avstrijskega društva za tehniko F.M. Alexandra.

F.M. Alexander tehnika je poimenovana po ustanovitelju tehnike, Fredericku Matthiasu Alexandru (1869-1955). Lahko jo uvrstimo v pedagoško smer, ki se intenzivno ukvarja s telesnimi čustvi in procesi.

F.M. Alexander je odkril pomen povezave med vratom, glavo in ostalim telesom. Usklajeno ravnotežje le teh pa je bistveno za glasbeno ustvarjanje in svobodno in sproščeno gibanje.

Ritmika

Mira Gregorič študira glasbeno pedagogiko in pedagogiko gibanja/ritmiko na univerzi za glasbo in upodablajočo umetnost na Dunaju. Ritmika kot ustvarjalno-pedagoški delovni način upošteva povezavo med glasbo in gibanjem in tako spodbuja tako razvoj glasbene in motorične spretnosti kot tudi osebnost in kreativnost.

Ples

Tanzhof, Markus Isopp  dopolni glasbeni okvirni program in nudi plesno alternativo h glasbenim vsakdanom.

Mentorice

Naše mentorice vestno skrbijo za udeleženke in udeležence, so stalno dosegljive in imajo vedno odprto uho za morebitna vprašanja:

Lydia Gregorič
Nadja Wakounig
Angelika Kos