Davorin Mori | klavir

Foto: Jana Šnuderl

Davorin Mori | klavir

Davorin Mori je od leta 2008 študent klavirja in dirigiranja v razredu Alexeija Kornienka na Koroškem deželnem konservatoriju za glasbo in igro v Celovcu, od jeseni 2013 pa študira tudi na Univerzi Mozarteum v Salzburgu pri prof. Claudiusu Tanskem. V letih 2005-2009 je imel pouk na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru pri Maji Mancini Senica.

Kot solist, kakor tudi v različnih komornih zasedbah, je koncertiral v raznih evropskih državah in je nagrajenec pianističnih tekmovanj: Chopins Golden ring 2005, Citta di Gorizia 2005, Davorin Jenko Beograd 2007, Stefano Marizza Trst 2011, ter Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov »Temsig« 2013.