Ivana Pristašová | violina | viola

Violina | viola

Rojena v Bratislavi. Študirala violin na konzervatoriju v Bratislavi in nato je nadaljevala študij violin pri M. Frischenschlagerju in E. Tchougaevi na Univerzi za glasbo na Dunaju. Več let je bila koncertni mojster pri”Bratislavskih komornih solistov”.Sodeluje v ansamblih “Klangforum Wien”, Trio Eis”, Faces piano trio” id. Ivana Pristašova je članica „Ensemble Phace/contemporary music“ na Dunaju in “oenm. österreichisches ensemble für neue musik“ v Salzburgu.

Kot komorna glasbenica igra skupaj z uglednimi umetnicami in umetniki in v zadnjih letih se vedno pogosteje ukvarja tudi z jazzom in “world music”.

Od jeseni 2007 naprej poučuje violino na Tirolskem deželnem konzervatoriju v Innsbrucku, kjir vodi tudi ansambel za novo glasbo “KONStellation”.