Mira Gregorič | violina | ritmika

Mira Gregorič | ritmika |violina

Mira Gregorič kot pedagoginja ritmike skrbi pri tečajnicah in tečajnikih glasbene delavnice za urjenje ritmike.

S štirimi leti je pričela pouk violine v »Glasbeni šoli na Koroškem« in na Koroškem deželnem konservatoriju pri profesorju Helfriedu Fisterju.

Jeseni 2013 se je vpisala na Univerzo za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer študira glasbeno in gibalno pedagogiko/ritmiko.

Prve nagrade je prejela na glasbenih tekmovanjih, tako v različnih zasedbah kot komorna glasbenica, kakor tudi kot solistka. V zasedbi »Sonus-Trio« je skupaj s Saro Gregorič (kitara) in Angeliko Kos (kitara) neke vrste ambasadorka glasbene delavnice Sonus na Bistrici pri Pliberku.