WOLFGANG LIEBHART | COMPOSER IN RESIDENCE

Wolfgang Liebhart je SONUS Composer in Residence leta 2017

Wolfgang Liebhart od leta 1992 živi in deluje kot svobodni umetnik in skladatelj na Dunaju. Leta 2002 je prevzel skladateljski razred na privatni univerzi konservatorija na Dunaju. To funkcijo izpolnjuje še danes.

Liebhart je navzoč med delavnico in bo skupno z udeleženkami in udeleženci izdelal krstno uprizoritev SONUS-skladbe za mešani ansambel.

Krstna uprizoritev bo v okviru zaključnega koncerta.